TPYF
  

Ivor Williams

Roeddwn i'n ufuddhau i orchmynion a gwneud gwaith gwarchod a hyfforddi.  Ni oedd yn gyfrifol am ennill parch pobl yr Almaen a gwneud ffrindiau a chadw'r heddwch

Fy enw i yw Ivor Williams.  Rwy'n wyth deg oed ac yn byw yn Llwynypia.  Ym 1945 ymunais â'r fyddin.  Es i wasanaethu yn yr Almaen ym 1946, 1947 a 1948.  Des adref ym mis Ionawr 1949.  Pan oeddwn yn yr Amlaen doedd dim diddordeb gen i yn y wleidyddiaeth.  Roeddwn i'n ufuddhau i orchmynion a gwneud gwaith gwarchod a hyfforddi.  Ni oedd yn gyfrifol am ennill parch pobl yr Almaen a gwneud ffrindiau a chadw'r heddwch, helpu i drefnu gwahanol bobl ddisodledig a throsglwyddo bradwyr i'r Gwasanaeth Cudd-ymchwil.

Fe wnaethom hyfforddiant dwys ar y pryd gan ei fod yn ystod cyfnod Y Rhyfel Oer ac roedd Berlin wedi'i rhannu'n bedair adran: Prydeinig, UDA, Ffrainc a Rwsia.  Pan adewais y fyddin, aeth fy mataliwn o Dusseldorf i Berlin.  Galwyd fy mrawd bach Brian i'r fyddin a gwasanaethodd yn Berlin yn yr un platwn a gyda'r un ffrindiau ro’n i wedi gadael ym 1949.

Roedd gen i barch mawr tuag at gadlywydd fy nghwmni, uwchgapten ar y pryd, darganfuais yn ddiweddarach ei fod wedi amddiffyn yr enciliad yn Dunkirk a'i ddal a'i wneud yn garcharor rhyfel, a'i fod wedi ceisio dianc nifer o weithiau, ac yn ddiweddarach cafodd ei benodi'n gyrnol ac ef oedd Cadlywydd Barics Wrecsam.

Culturenetcymru Big Lottery Fund National Library of Wales Imperial War Museum Privacy Statement |  Accessibility |  Copyright

© Culturenet Cymru, The National Library of Wales, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3BU UK. Tel: (+44) 01970 632 500 | Fax: (+44) 01970 632 509

;