TPYF
  

Rachel Jury

Roedd fy nhad yn cadw moch, ieir ac roedd ganddo randir. Roeddem yn ffodus iawn i gael cig, llysiau o'r ardd.

Cefais fy ngeni ym 1941. Roedd yr Ail Ryfel Byd wedi bod yn mynd ymlaen am ddwy flynedd. Roedd dogniín cael ei weithredu rhwng 1939 a 1954. Roedd y rhan fwyaf o fwydydd yn cael eu dogni. Roedd angen cwponau ar gyfer y rhan fwyaf o fwydydd a dillad a dodrefn. Roedd fy nhad yn gweithio yn y pwll glo felly aeth e ddim i'r rhyfel. Doedd fy mam ddim yn gweithio felly roedd hi adref drwy'r amser. Roedd hi'n cadw ty yn dda gan nad ydw i'n cofio mynd heb fwyd. Roedd fy nhad yn cadw moch, ieir ac roedd ganddo randir. Roeddem yn ffodus iawn i gael cig, llysiau o'r ardd. A pheth arall, roeddem yn cyfnewid cwponau dillad gyda modryb oedd yn byw yng ngorllewin Cymru am ddillad oedd wedi mynd yn rhy fach i'w phlant.

Roedd fy nhad yn cadw moch yn ystod y rhyfel. Yn aml iawn, pan oedd y moch yn cael moch bach, byddem yn cuddio un neu ddau o'r moch bach cyn i'r arolygwr ddod i'w cyfri. Pan ddaeth yr amser i ladd y moch hyn, y teulu a chyfeillion fyddai'n derbyn y cig ac mae stori yn y teulu amdanaf yn cael fy ngwthio yn y pram gyda'r cig o dan fy sedd yn mynd i Drefforest o Rydyfelin gyda chig iím modryb. Stopiodd yr heddwas lleol fy mam i gael gair gyda hi, ac roedd hiín crynu mewn ofn oherwydd y cig!

Culturenetcymru Big Lottery Fund National Library of Wales Imperial War Museum Privacy Statement |  Accessibility |  Copyright

© Culturenet Cymru, The National Library of Wales, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3BU UK. Tel: (+44) 01970 632 500 | Fax: (+44) 01970 632 509