TPYF
  

Amlen Airgraph, 18 Medi 1944

Amlen Airgraph, 18 Medi 1944 Yn ystod yr Ail Ryfel Byd, roedd llawer o broblemau ynghlwm wrth anfon post at a derbyn post oddi wrth milwyr a oedd yn gwasanaethu tramor. Roedd llawer iawn o bost i ddelio ag ef, ac roedd cludiant rhyng-gyfandirol yn anodd. Datblygodd gwledydd y cynghreiriaid wasanaeth i leihau maint y post. Gelwid y fersiwn Brydeinig yn 'Airgraphs', a gelwid y fersiwn yn yr UD yn 'V-mail' Rhoddwyd talennau printiedig i filwyr a oedd yn gwasanaethu ac i'w perthnasau, yn cynnwys bylchau ar gyfer cyfatebiaeth ac enwau a chyfeiriadau'r anfonydd a'r derbynnydd. Anfonwyd y ffurflenni at orsafoedd ffotograffeg arbennig Airgraph ble y byddent yn cael eu ffotograffio ar ffilm 16mm. Yna anfonwyd y ffilm ymlaen at gyfleuster tebyg ar yr un cyfandir chyfeiriad y derbynnydd. Yno, caiff y lluniau eu prosesu a'u chwyddo, a'u printio ar ddalennau bach o bapur ffotograffig. Maint y ffurflenni gwreiddiol oedd 21cm gan 28cm, ac roedd y ffurflenni wedi'u prosesu'n mesur 10.5cm gan 13cm. Yna byddai'r rhain yn cael eu hanfon ymlaen. Gallai dynion a merched yn y gwasanaethau anfon eu Airgraphs am ddim, ond roedd yn rhaid i'r cyhoedd dalu cost y post arferol. Bu Elizabeth Richards yn byw gyda'i rhieni yn Nhryleg, Sir Fynwy, drwy gydol yr Ail Ryfel Byd. Yn ystod yr haf, 1940, glaniodd bom yn eu gardd, gan achosi difrod i ffenestri a drysau'r tŷ, ond heb niweidio'r teulu..

Edrychwch ar ddelwedd fwy

Cyfeirnod yr eitem: : cny02703

Daw'r eitem hon o::

Culturenetcymru Big Lottery Fund National Library of Wales Imperial War Museum Datganiad Preifatrwydd |  Hygyrchedd |  Hawlfraint

© Culturenet Cymru, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3BU, UK. Ffn: (+44) 01970 632 500 | Ffacs: (+44) 01970 632 509