TPYF
  

Cymorth Technegol

Lawrlwytho delweddau
Defnyddiwch fersiwn fwyaf y ddelwedd - gallwch ei wneud yn llai yn nes ymlaen os bydd angen, ond os lawrlwythwch chi ddelwedd fach a'i chwyddo byddwch yn colli ansawdd y ddelwedd..

PorwrMACPC
Internet ExplorerClicio'r llygoden + Ctrl,yna "copy image"De-glicio'r llygoden, yna "save picture as"
Mozilla/NetscapeClicio'r llygoden + Ctrl, yna "save image as" De-glicio'r llygoden, yna "save image as"
OperaClicio'r llygoden + Ctrl, yna "save image as"De-glicio'r llygoden, yna "save image"
SafariClicio'r llygoden + Ctrl, yna "save image as"Ddim yn berthnasol

Yna gallwch ddewis ble i gadw'r ddelwedd, a dewis enw iddo. Yna bydd copi o'r ddelwedd wedi ei gadw gennych, y gallwch ei ailddefnyddio yn l eich dymuniad (o fewn hawlfraint).

Argraffu delweddau
Defnyddiwch fersiwn fwyaf y ddelwedd. Trwy wneud hyn fe gewch ddelwedd argraffedig o'r ansawdd gorau. Yn Internet Explorer gallwch Glicio'r llygoden + Ctrl (MACs) neu Dde-glicio'r llygoden (PCs) ar y ddelwedd a dewis "print picture". Ar gyfer porwyr eraill, cadw'ch y ddelwedd gyntaf (gweler uchod), yna argraffwch.

I gael y canlyniad gorau wrth argraffu:
Ambell dro, bydd argraffu o'r ddelwedd yn uniongyrchol yn rhoi llun argraffedig nad yw o'r maint iawn ar gyfer eich amcanion, neu sydd darnau o'r ddelwedd ar goll. Y ffordd orau i gael fersiwn argraffedig dda o'r ddelwedd yw trwy ei lawrlwytho (gweler uchod), yna, ei agor gyda rhaglen ddelwedd (megis Photoshop, Draw neu Paintshop Pro), ble y gallwch ailosod y maint yn l eich dymuniad. Gallwch hefyd drosglwyddo'r ddelwedd lawrlwythedig i raglenni megis Word neu PowerPoint, fydd yn eich galluogi nid yn unig i ailosod maint y ddelwedd ond hefyd gynnwys testun, ac yna ei argraffu.

Gall taflenni gwaith RTFau a PDFau yn y pecynnau pwnc gael eu lawrlwytho fel RTFau a PDFau. Mae hyn yn galluogi iddynt gael eu hargraffu a'u defnyddio fel taflenni amser traddodiadol yn y dosbarth.
Lawrlwythwch fel PDF os ydych eisiau argraffu'r weithgaredd a'i agor a'i ddefnyddio fel ag y mae. Byddwch angen darllenydd PDF (e.e. Adobe Reader).
Lawrlwythwch fel RTF os ydych eisiau gallu newid y daflen amser a'i addasu ar gyfer eich anghenion eich hun. Gellir agor ffeil RTF lawrlwythedig a'i olygu gydag unrhyw raglen prosesu geiriau (e.e. Word, Writer, WordPad etc).
Cofiwch y gall PDFau ac RTFau fod yn ffeiliau o faint sylweddol, all gymryd peth amser i'w lawrlwytho.

Agor ffeiliau zip
Mae ein Pecynnau Pwnc ar gael ar ffurf tudalennau gwe annibynnol. Mae hyn yn galluogi athrawon a myfyrwyr i ddefnyddio'r pecynnau heb orfod cysylltu 'r Rhyngrwyd. Mae'r pecynnau wedi eu cywasgu i ffeiliau zip.
Er mwyn gosod tudalennau'r we ar eich cyfrifiadur bydd angen i chi lawrlwytho'r ffeil zip (cliciwch y llygoden ar y cysylltiad), yna defnyddiwch raglen wasanaethu zip megis WinZip neu PKZip i agor y ffeiliau. Unwaith y byddwch wedi lawrlwytho'r ffeil zip ar eich cyfrifiadur, de-gliciwch y llygoden, dewiswch eich rhaglen wasanaethu zip a dewis "unzip to here". Bydd hyn yn agor y ffeil zip. Mae ffeiliau zip y Pecynnau Pwnc yn cynnwys ffolderi, ffeiliau a delweddau.
Mae rhaglenni gwasanaethu zip ar gael ar http://www.tucows.com/ (chwiliwch am "zip utility"). Mae cyfarwyddiadau pellach ar ddefnyddio rhaglenni gwasanaethu zip ar gael ar http://www.mantex.co.uk/samples/down-zip.htm.

Culturenetcymru Big Lottery Fund National Library of Wales Imperial War Museum Datganiad Preifatrwydd |  Hygyrchedd |  Hawlfraint

© Culturenet Cymru, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3BU, UK. Ffn: (+44) 01970 632 500 | Ffacs: (+44) 01970 632 509